Welkom

Ben je op zoek naar een kinderopVang die jouw kind van 0 tot 3 jaar

… geborgenheid en structuur biedt?

Om kinderen een vertrouwd gevoel te geven, is elke dag in onze kinderopvang op dezelfde manier opgebouwd (bekijk hier de dagindeling). Deze structuur biedt houvast en rust: kinderen weten wat ze kunnen verwachten.

Pictogrammen en liedjes versterken deze structuur: op een eenvoudige en ongedwongen manier nodigen we hen uit om deel te nemen aan een nieuw dagonderdeel, zoals een maaltijd of een activiteit. Zo kunnen ze zich, zonder dat ze er erg in hebben, voorbereiden op wat komt. En dat voelt prettig.

Elk kindje krijgt ook een eigen uniek symbool toegekend. Dat keert overal terug: bij de kapstokjes, in de slaapkamer, op het vakje met hun kunstwerken, …
Wat is het fijn om zo snel je weg te vinden!

… de vrijheid geeft om zijn persoonlijkheid te ontwikkelen?

Bij ons worden kinderen niet gestraft omdat ze boos of verdrietig zijn. We hebben speciaal een ruimte voorzien waar kinderen hun hart kunnen luchten. Bij ons of bij brulkikker Joris (als eerst de nodige decibels uit het lijfje moeten).

Kinderen die geweld gebruiken om hun gevoelens te uiten, worden afgezonderd onder een palmboom. Zo maken we duidelijk dat dit gedrag niet gewenst is binnen de groep. Uiteraard begeleiden we het kindje in kwestie om de volgende keer op een andere manier uiting te geven aan zijn gevoelens.

Omdat persoonlijke groei nauw samenhangt met hoe goed je je kan uitdrukken, hechten we veel belang aan woordenschat. Daarom benoemen we zo vaak mogelijk wat we doen, zonder kinderlijke alternatieven te gebruiken. Zo werken we elke dag aan de woordenschat van jouw kindje.

Tot slot willen we kinderen ook al zo jong mogelijk laten wennen aan spreken voor een groep, zodat ze daar later geen erg meer in hebben. Daarvoor hebben we een leuke ‘missie’ bedacht. Elk weekend gaan de poppen Muis en Albi met een ander kindje mee naar huis. Zo beleven ze telkens andere avonturen. De eerste dag dat het kindje terugkomt naar de opvang, vertellen de kinderen samen met jou hoe ze het weekend beleefd hebben. Je kan hierover samen een dagboekje bijhouden met foto’s, tekeningen en/of tekst.

… de kans geeft om veel te bewegen?

Wekelijks voorzien we 2 sportactiviteiten, met loop- of krachtspelletjes, maar vooral met veel plezier. Samen! Zo leren kinderen meteen het plezier van teamwork kennen. Tijdens het vrij spel kan er geklommen, gelopen, gefietst, gedanst worden. In onze buitenruimte kunnen de kinderen naar hartelust spelen.

… elke dag verse groentjes van eigen kweek aanbiedt?

… voorbereidt op de kleuterklas?

Een kinderopvang hoort meer te zijn dan een plaats waar kinderen kunnen spelen en verluierd worden.
‘Huisje tuintje kindje’ wil jouw kindje helpen bij zijn eerste stapjes in het fenomeen ‘school’. Dat doen we met extra pedagogische aandacht voor sociale vaardigheden, motoriek, vorm- en kleurherkenning, …

Ook door extra in te zetten op omgaan met emoties – van blij over triest tot boos – bereiden wij jou kind voor op de grote stap. Want een kind dat zonder schroom en duidelijk kan zeggen wat er in hem omgaat, kan de meest uiteenlopende situaties aan.

Aanvullend stimuleren we ‘onze’ kinderen om zorgzaam om te gaan met speelmateriaal én met elkaar.
Met de glimlach samen spelen en samen delen, daar gaan we voor.

Ben je op zoek naar een kinderopVang die jou…

… aanvult bij de opvoeding van je kind?

… een even goed gevoel wil geven als jouw kind?

Als ‘onze’ kinderen precies mogen zeggen hoe ze zich voelen, dan de ouders toch ook?
Blijf niet zitten met je bezorgdheid, ergernis of vraag. Of het nu gaat over onze dienstverlening of jouw kind: wij zijn er voor u, in persoon, telefonisch of via mail.

Zich goed voelen.